×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 1881

Menu

DORH za MS o kronologiji slučaja Smokvica

ZAGREB - Državno odvjetništvo RH odgovorilo je na upit Media servisa o kronologiji slučaja Smokvica te što je sve poduzimalo u tom slučaju. Prenosimo priopćenje u cijelosti.
Prije svega, smatramo potrebnim istaknuti da državno odvjetništvo na temelju zahtjeva, činjenica i podataka koje mu dostavljaju nadležna tijela pokreće postupke (sudske i upravne) radi zaštite imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske. U konkretnom slučaju Ministarstvo obrane je 1995. godine na temelju ugovora dalo u zakup bez naknade Općini Rogoznica nekretnine vojarne na otoku Smokvici na rok od 30 godina. Ugovorom je bilo ugovoreno da je Općina Rogoznica ovlaštena izvršiti ulaganja u vojarnu te da za izvršena ulaganja nema pravo ostvarivati nikakvu naknadu. Također je ugovoreno da Općina Rogoznica bez suglasnosti Ministarstva obrane nema ovlasti dati vojarnu u podzakup. Unatoč ovoj zabrani Općina Rogoznica je sklopila ugovor o zakupu s društvom Grafoplast d.o.o. te mu dala nekretnine u zakup i to pod istim uvjetima pod kojima je Ministarstvo obrane dalo nekretnine u zakup Općini Rogoznica, što znači da Grafoplast d.o.o. nije imao obvezu plaćati nikakvu zakupninu te da može izvršiti ulaganja, a da za ta ulaganja nema pravo tražiti nikakvu naknadu. Nakon što je Ministarstvo obrane saznalo da je Općina Rogoznica bez suglasnosti Ministarstva dala nekretnine u podzakup Grafoplastu, zatražilo je od nadležnog državnog odvjetništva pokretanje postupka radi otkaza ugovora o zakupu i predaje u posjed nekretnine. Državno odvjetništvo je pokrenulo postupke te ishodilo pravomoćnu presudu kojom je ugovor otkazan. Kako je u ugovoru o zakupu, koji je kasnije u sudskom postupku otkazan, bilo ugovoreno da se neće plaćati zakupnina te da se istovremeno neće tražiti povrat izvršenih ulaganja, to znači da su se ulaganja prebijala sa zakupninom u razdoblju važenja ugovora. U međuvremenu su ove nekretnine prenijete na tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom, pravnom predniku Ministarstva državne imovine koje je, prema našim saznanjima, kontinuirano nastojalo naći rješenje za ovu situaciju. Na temelju zahtjeva Ministarstva državne imovine od 7. veljače 2017. i procjembenog elaborata iz rujna 2016. godine, a kojeg je po narudžbi Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom izradila Marina Brlić, ing. arh., stalna sudska vještakinja za graditeljstvo i procjenu nekretnina, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je 9. veljače 2017. temeljem čl. 186.a Zakona o parničnom postupku podnijelo prijedlog za mirno rješenje spora, radi naknade stečenog bez osnove u visini izgubljene zakupnine za posljednjih 5 godina, a sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Grafoplast je odbio zahtjev za mirno rješenje spora s obrazloženjem da je zakupninu potrebno prebiti s izvršenim ulaganjima. Nadležno državno odvjetništvo je 10. srpnja 2017. podnijelo tužbu protiv Grafoplasta radi isplate stečenog bez osnove.

Državno odvjetništvo je sukladno svojim zakonskim ovlastima poduzelo sve radnje radi zaštite imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske. S poštovanjem,

nazad na vrh